Om olyckan är framme och du inte riktigt vet vart du befinner dig, kan du nu ringa 112 från deras app och din position skickas till operatören på SOS Alarm.

Det kan vara att du är först på en trafikolycka och inte är 100% säker på vart du befinner dig eller om du befinner dig ute i skogen och skadar dig. Nu kommer de snabbare kunna lokalisera dig och skicka hjälp snabbare.

Men det är inte bara när du behöver hjälp som appen är bra, utan du får även information om VMA, kristips och mycket annat.

Information från App Store:

112-appen är avsedd för alla som bor eller vistas i Sverige.

Med 112-appen kan du bland annat:

  • Ringa 112 – därmed skickas din exakta position till SOS Alarm för snabbare utalarmering.
  • Få information när det exempelvis inträffar en olycka eller brand i din närhet.
  • Ta emot VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation.
  • Lära dig mer om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera.
  • Få ökad kunskap om andra viktiga samhällsnummer.

För att kunna använda 112-appen fullt ut samt ta del av alla dess funktionaliteter är det viktigt att du godkänner de olika stegen som finns i appen så som platsinformation, tillåtelse att skicka push-notiser samt registrera ditt telefonnummer.

Mer information om SOS Alarm och 112 hittar du på www.sosalarm.se.

Ladda ner appen direkt via länken nedan!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...