Spotify har uppdaterat sin app idag och har utöver buggfixar även lagt till stöd för Siri på Apple Watch.

Helt ärligt så är det inte ofta jag använder Siri för att spela något på Spotify, fast här hemma kan det vara trevligt att bara säga till Siri på klockan att spela något.

Nu vill jag bara (är förmodligen inte ensam om det) att man ska kunna stream musiken direkt till Apple Watch, utan att behöva ha telefonen med sig. T.ex. när man har ett eSIM i klockan och är ute och utför någon form av motion.

För att Siri på klockan ska kunna användas till Spotify, behöver man ha watchOS 6 eller senare.

Nyheter version 8.5.52

Vi gör ständigt ändringar och förbättringar av Spotify. Se till att aktivera uppdateringar så att du inte missar någonting.

Bug fixes and improvements in this version include:

– Version 1.0 of Spotify via Siri on Apple Watch (watchOS 6+) is available for your enjoyment. Try saying ’Hey Siri, Play music on Spotify’ or any other voice query of your choice adding ’on Spotify’ at the end. Happy try!

Uppdateringen finner ni som vanligt i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...