Apple_music_connect

Använder du Apple Music, men inte så intresserad av vad artisters sysslar med? Då har du hamnat rätt!

Jag använder själv Apple Music, men har inget intresse av att följa de artister jag gillar i Appen. Vill jag läsa någon nyhet om ett band, väljer jag att läsa nyheterna på deras hemsida istället.

För mig är det viktigare att snabbt komma åt mina spellistor och det kan jag nu göra, tack vare att man kan stänga av Apple Music Connect under begränsningar.

Genom att stänga av Connect under Begränsningar, ersätts platsen istället av Spellistor och det passar mig bättre.

För att ersätta Connect med Spellistor

Gå till Inställningar->Allmänt->Begränsningar och välj att aktivera Begränsningar ifall detta inte är gjort. Välj sen att avaktivera Apple Music Connect!

Apple_music_off

Nu ska Spellistor ha dykt upp, där man tidigare hade Connect.

Apple_music_spellistor

Är du mer nyfiken på Apple Music Connect och kanske något du vill börja använda, kan du läsa mer om det här.

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...