Efter att användare av iPhone 6 fått problem med TouchID, WiFi och att man inte får täckning efter uppdatering till iOS 8.0.1, har Apple släppt en guide för att åtgärda detta.

Vad man gör är att ladda ner iOS 8.0 till datorn och installerar den på sin iPhone 6 eller iPhone 6 Plus. Man backar helt enkelt tillbaka till föregående version av iOS.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...