Tangentbord_iPad_mini

Det har varit svårt att välja tangentbord till min iPad Mini, men ett av tangentborden passade mina behov bäst.

Två tangentbord för iPad Mini köptes in och sen började resan för att komma fram till vilket som passade mina behov bäst.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...