iSMS är ett måste för dig som ofta skickar ut SMS till en grupp.

Den som brukar skicka ett SMS med flera mottagare vet hur jobbigt det kan vara på en iPhone, då man alltid måste lägga till ett nummer i taget. Nu är det slut på detta, för iSMS löser ditt problem!

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...