Det många användare av Apple Watch har väntat på, är att Spotify ska släppa en app som stödjer Apple Watch.

Nu är det på gång, men det är inte Spotify som kommer med lösningen.

Spotty är en gratis app som tillåter Spotify Premium-användare att synkronisera spellistor med sin Apple Watch för offline, liknande det som man kan göra som användare av Apple Music.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...