watchOS_2

Det är inte bara iPhone och iPad som uppdateras ikväll, utan även Apple Watch uppdateras och når version watchOS 2.0.1

Nyheter i version 2.0.1

  • Åtgärdar ett problem som kunde leda till att programuppdateringar avstannade.
  • Åtgärdar problem som försämrade batteritiden.
  • Löser ett problem som förhindrar att en hanterad iPhone synkroniserade iOS-kalenderaktiviter till Apple Watch.
  • Åtgärdar ett problem som kunde förhindra att platsinformation uppdaterades som den skulle.
  • Åtgärdar ett problem som kunde leda till att Digital Touch-meddelanden skickades från en e-postadress istället för ett telefonnummer.
  • Åtgärdar ett problem som kunde orsaka instabilitet när en Live Photo-bild användes som urtavla.
  • Löser ett problem som tillät sensorerna att vara aktiva tills vidare när Siri användes till att mäta pulsen.

Man installerar uppdateringen till watchOS 2.0.1 genom att starta appen Watch på din iPhone och klicka på Allmänt -> Programuppdatering.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...