Airfoil Speakers Touch

On 18 oktober, 2010, in Appar, iPhone, by Jonny

Med Airfoil Speakers Touch kan man sänd musik till en enhet som kör iOS 3.0 eller senare och den stödjer multitasking. Appen är gratis, men man får betala $25 för Airfoil servern, som man kör på sin Mac eller PC. Ett mycket bra program om man vill ansluta en Airport Express till sin stereo i vardagsrummet och spela upp Spotify eller annan musik/radio.

Appen gör även att man kan använda sin iPhone som Airport Express, genom att man ansluter en ljudkabel från hörlursuttaget till ett par högtalare eller en stereo.

Mer information finns i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...