I förra veckan passerade App Store en ny milstolpe genom att kunna erbjuda 300 000 appar i sin butik. Det innebär att 50 000 nya appar har släppts de senaste månaderna och Apple haft fullt upp med sina kontroller och tester.

Företaget Mobclix är det företag som håller koll på App Store och låter meddela att App Store passerade 300 000 appar. Enligt Mobclix statistik är 31% av apparna gratis och 69% är betalappar.

Android Market har en bit kvar, innan dom kan konkurrera med App Store, då dom enligt Androlib har ca 140 000 appar tillgängliga för nedladdning.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...