Ny reklamfilm om iPad

On 3 november, 2010, in Apple, iPad, Nyheter, by Jonny

Apple har släppt en ny reklamfilm om iPad och man kan inte annat än beundra deras skapelse. Snart får vi veta om/när den kommer till Sverige. Men jag tror inget annat än att den snart dyker upp i våra butiker.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...