Här kommer mer information om vad vi kan vänta oss för nyheter i iOS 4.2. Det är TiPb som har gjort en sammanställning denna gången och i deras klipp får man se vad komma skall.

Idag är det inte officiellt när exakt iOS 4.2 släpps, men vi vet att Apple lovat att det ska ske i november. Vi kan nog förvänta oss att Apple går ut med ett datum snart och där bjuder in väl valda journalister till ett av deras event.

Nedan finner ni klippen som visar funktionerna i nya iOS 4.2 och först ut är klippet om iPhone.

Det andra klippet handlar om vilka funktioner som kommer på iPad, där skillnaden kommer bli betydligt större. Eftersom iPad kört på iOS 3.2 en längre tid, saknar den därför många funktioner som vi idag är vana att köra på iPhone.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...