iPhone 3G får inte AirPlay

On 12 november, 2010, in Apple, iPhone, Nyheter, by Jonny

Det ser ut som om iPhone 3G inte får tillgång till AirPlay med iOS 4.2.

Det är inte första gången som iPhone 3G går miste om en funktion. När uppdateringen iOS 4.0 kom så fick iPhone 3G S och iPhone 4 multitasking, Gamecenter, men iPhone 3G fick stå utan dessa funktioner.

Detta skulle bero på att funktionerna skulle förstöra upplevelsen av en snabb telefon och att hårdvaran skulle vara för klen. Man kan ju då undra hur det skulle bli, för iOS 4.0 gjorde många iPhone 3G nästan obrukbara och det har gått så långt så en kvinna i USA valt att stämma Apple. Får väl säga -med all rätt!

Att Apple väljer att ge äldre versioner av iPhone mindre funktioner kan jag tycka är rätt, för annars finns det ingen anledning till att uppdatera till exempelvis iPhone 4. Vad som inte är ok, är att släppa en uppdatering av programvaran som kraftigt försämrar en produkt. Men som jag skrivit i en annan artikel, så verkar detta vara löst i och med iOS 4.2.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...