iTunes 10.1 är här!

On 12 november, 2010, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

iTunes 10.1 är nu släppt, så det innebär att iOS 4.2 kommer när som helst.

Öppna upp Apple Software Update på era datorer och sök efter uppdateringar eller  ladda ner via programuppdateraren på Mac.

Nyheterna i iTunes 10.1 är stödet för AirPlay som gör det möjligt att skicka ljudet till en Airport Express eller Apple TV. Mer om dessa produkter finner du på Apple.se. Utöver dessa funktioner så handlar det om att rätta till en del buggar.

iTunes 10.1 behövs även för att du ska kunna uppdatera din iPhone, iPad eller iPod Touch till iOS 4.2.

När iOS 4.2 officiellt är släppt så kommer ni kunna läsa om det på iPhonesajten.se och senare kommer det finnas en mer detaljerad information om vad uppdateringen egentligen innebär.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...