iOS 4.2.1 Gold Master är släppt!

On 19 november, 2010, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Vi kryper allt närmre en lansering av nya iOS 4.2!

Betyder detta att vi redan i helgen kan få tillgång till en skarp version av iOS 4.2?

En fråga som endast Apple kan svara på! Men så fort uppdateringen finns tillgänglig, så kommer vi lägga ut nyheten på sidan.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...