Telenor går ut med att man inom några månader kommer erbjuda abonnemang anpassade för iPad. Abonnemangen kommer vara med WiFi och 3G, men priserna är fortfarande okända.

Läs hela pressmeddelandet Här!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...