Hur man rensar ordlistan på iPhone

Frustrerad över att iPhonens  automatiska ordlista har ”lärt sig” fel ord och nyfiken på hur du återställer detta?

Apple ger dig inte många valmöjligheter när det gäller att redigera ordlistan, när den korrigerar ett ord så att det blir felstavat.

Tills Apple ger oss möjlighet att individuellt redigera ord i tangentbordets ordbok, är det enda alternativet att återställa det. Inte idealiskt, men det går åtgärda eventuella felaktiga uppgifter, som telefon kan ha lärt sig. Som en liten notering kan du också göra detta på iPad och iPod Touch också.

* Gå till Inställningar, Allmänt, Återställ
* Tryck på Återställ Tangentbordsordbok.
* Ditt tangentbords ordlista återställs nu till fabriksinställningarna.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...