Inför nästa års grillsäsongen har iDevices lanserat en fristående digital köttermometer som kallas iGrill.

Denna kopplas ihop via Bluetooth till en gratis app, och ger en  friheten att lämna grillen och fortfarande övervaka matlagningen.

Den består av hårdvara som är en temperaturdisplay med sond (en andra sond kan läggas att övervaka två olika objekt som tillagas) och som kopplas till en app via Bluetooth-anslutning.

Appen visualiserar informationen och lägger till en timer, varningar när köttet som tillagas har nått sin måltemperatur,  receptbok m.m.

iGrill finna att köpa HÄR och kostar endast $ 99. Köp en extra son och betala ca $ 120 för allt. Appen finns för gratis nedladdning via App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...