Smart Baby Monitor är ett måste för föräldrar med iPhone (eller får dom köpa en)!
Den har en 3 Mp kamera med night vision och infraröd LED för att lysa upp i mörkret.

Nu kan den göra mer än bara övervaka vad som händer i barnrummet med video och ljud!
Du kan även prata med ditt barn och sjunga vaggsånger från ett annat rum. Nu är slutar det inte med det, utan den mäter även temperaturen och luftfuktigheten i rummet!

Alltså en perfekt babywatcher till din iPhone! 🙂

Produkten presenterades precis på CES mässan och väntas släppas i vår. Priset är ännu inte satt.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...