Du kan ändra ikonerna längst ned i iPod appen, för att snabbt komma åt dina favoriter!

  1. Öppna iPod och klicka på Mer.
  2. Välj Ändra i det övre högra hörnet för att öppna Konfigurera och se olika ikoner.
  3. Dra de du vill till det svarta fältet längst ner på sidan.
  4. Tryck på Klar och du återvänder till Mer, där dina ikoner har ändrats.

Du kan även göra detta i YouTube-appen om du använder den mycket!

Tagged with:  

One Response to Dagens tips – Ändra ikonernas placering i iPod appen

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Aapl.se, Jonny.
    Jonny said: Dagens tips: Ändra placeringen av ikoner i iPod-appen
    på iPhone. http://t.co/vxoX4PQ […]

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...