Lab är en app som ger dig mer information om dina foton än den som medföljer på din iPhone.

Den fungerar i mångt och mycket som iPhones egna app, men den ger dig det lilla extra som datum och bildstorlek direkt i förstabilden.

För att få mer information om bilden, får man klicka på ”i” uppe i högra hörnet, som öppnar upp en sida med information om datum, vilken utrustning bilden är tagen med, storlek på bilden, karta ifall bilden geotaggats och ett histogram.

Kartan över vart bilden är tagen är något liten, så jag skulle vilja att den kunde öppna upp iPhones egna app Kartor. Detta för att få en bättre överblick på den plats som bilden tagits på. Det går inte heller skicka bilder från appen, så man kan inte ersätta den befintliga appen på sin iPhone.

Bortser man från detta, så har man en användbar app för endast 7:-.

Edit 2011-01-26: Efter den senaste uppdateringen av appen, så öppnas nu appen Kartor om man vill se geotagg för bilden. Detta gör att man får en bättre bild över den plats som bilden togs på.

Mer information och bilder finns i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...