Steve Jobs sjukskriven

On 17 januari, 2011, in Apple, Nyheter, by Jonny

Steve Jobs är åter sjukskriven och Tim Cook är den som kommer att ta vid rodret fram till att Steve Jobs kommer tillbaka.

Senast han var sjukskriven var 2009 efter en levertransplantation.

Han kommer fortfarande vara VD och inblandad i större strategiska beslut, under sin sjukfrånvaro.

Här kan ni läsa Steve Jobs mail till sina anställda.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...