I förra veckan släppte Arbetsmiljöverket en app som gör det möjligt att mäta buller i din omgivning.

Det finns flera olika decibelmätare i App Store, men denna är både gratis och lättanvänd.

Denna app ger en hygglig bild av hur mycket buller man egentligen utsätts för under en dag, men kan inte ersätta en riktig decibelmätare.

Om man väljer att ladda ner Arbetsmiljöverkets bullermätare, så får man följande funktioner:

– En decibelmätare som mäter ljudnivån i realtid med tydlig grafik.
– En bullerkalkylator där du bland annat kan räkna ut hur mycket buller du totalt utsätts för under en 8-timmarsdag.
– Kort information om buller och gränsvärden för olika decibelnivåer.
– Direktlinje till Arbetsmiljöverket för att få mer information.

Läs mer på App Store!

Tagged with:  

One Response to Buller – Gratis ljudmätare från Arbetsmiljöverket

  1. […] This post was mentioned on Twitter by iPhn.se, CyMoon. CyMoon said: [iPhonesajten.se] Buller – Gratis ljudmätare från Arbetsmiljöverket http://goo.gl/fb/5ckMQ […]

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...