Efter uppdateringen till iOS 4.3 så har man upptäckt att Apple ändrat reglerna för köp inuti appar.

iOS 4,3 har en funktion som kräver ett lösenord när köp görs i ett program efter att det har hämtats.

Detta är ett svar på de fall där barn ibland köper för tusentals kronor vid in-app köp och då inom 15 minuter efter en appen laddats ner. Två spel i synnerhet är ansvariga för det stora antal fall, där barn gjort stora inköp och det är – Smurf´s Village och Tap Zoo.

Genom att göra denna förändring uppmärksammas användaren om att köp i appar medför en extra avgift. När du har gjort en in-app köp med ditt lösenord, kan du göra nya köp inom 15 minuter utan att behöva ange ditt lösenord igen.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...