Nu har Apple släppt nästa uppdatering för iEnheter och den finns som vanligt att hämta via iTunes.

Denna uppdatering innehåller förbättringar och buggfixar som ska åtgärda följande problem:

  • Löser ett problem som ibland orsakar tom eller fryst bild vid FaceTime-samtal.
  • Löser ett problem som hindrade en del internationella användare från att ansluta till 3G-nätverk med iPad WiFi och 3G.
  • Innehåller de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Uppdateringen är kompatibel med iPhone 4, iPhone 3GS, iPad, iPad 2, iPod Touch (tredje & fjärde generationen).

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...