Kan det vara så att rykterna stämmer och Apple äntligen kommer släppa en vit version av iPhone 4?

Det verkar så om man väljer att tro på artikeln som finns att läsa på Bloomberg.com. Visst vore det underbart om den vita iPhone 4:an kommer, men samtidigt kan det betyda att iPhone 5 verkligen är försenad. Som alltid så vet endast Apple om detta stämmer.

Kommer den släppas i slutet av april i USA, så kan det dröja någon månad innan vi i Sverige få möjlighet att beställa den. Nu är det bara att vänta och se vad som händer.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...