Hur man lägger till ett bokmärke på hemskärmen är en funktion som sällan används.

Bokmärken på hemskärmen är ett smidigt och snabbt sätt att komma åt sidor som du ofta besöker. Nu slipper man att först öppna upp Safari och sen bläddra bland alla sina bokmärken, innan man kan välja sidan man vill besöka.

  • För att skapa ett bokmärke på hemskärmen så börjar du med att öppna Safari och ange sidans adress som du vill ha som bokmärke.
  • Tryck sedan på symbolen som finns i mitten av verktygsfältet längst ner i Safari.

  • Nu kommer en ruta öppnas upp och frågar vad du vill göra med sidan. Här väljer du ”Lägg till på hemskärmen”.

  • Nu får du möjlighet att redigera namnet eller byta till något som passar dig. Sen trycker u på ”Lägg till”.

  • Nu är allt klart och du kommer hitta den på din hemskärm som en webb-app!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...