Den Italienska siten iPhoneItalia, rapporterar att man fått information från en ”säker” källa att den vita iPhone 4 kommer att lanseras den 26 april.

Många rykten har det varit den sista tiden och i dessa har man nämnt att den ska komma till våren och vissa har nämnt april/maj.  Stämmer dessa rykten så är vi alltså kommit närmre en lansering av det vita guldet! 🙂

[Via Mapple]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...