Mailbox är e-postklienten som återuppfunnit inkorgen!

Jag har vägrat köra någon annan e-postklient än iPhones egna, men Mailbox ser väldigt intressant ut och har fått mig att tänka om.

Kanske är detta appen som kommer att få oss att tänka om när det gäller hur vi arbetar med våra mail i telefonen?

Mailbox väntas kommer någon gång efter nyår och priset är ännu inte officiellt.

Läs mer på mailboxapp.com

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...