Apple släpper iTunes 11.0.1

On 14 december, 2012, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Igår släppte Apple nästa version av iTunes 11 och med detta kom några förbättringar.

  • Den här uppdateringen av iTunes löser ett problem som gjorde att nya inköp på iCloud ibland inte visas i biblioteket om iTunes-matchning är på.
  • Gör iTunes snabbare vid sökning i stora bibliotek.
  • Löser ett problem som gjorde att AirPlay-knappen inte visades som väntat.
  • Lägger till möjligheten att visa dubletter i biblioteket.
  • Uppdateringen innehåller även andra viktiga förbättringar inom stabilitet och prestanda.

Senaste versionen hämtar ni via Apple Software Update på PC eller via App Store på din Mac.

 

Tagged with:  

One Response to Apple släpper iTunes 11.0.1

  1. Mickej79 skriver:

    Undrar när det ska göra ithunes användar vänligt.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...