Har din iPhone gått sönder eller slutat fungera? Här kommer ett tips på vad du kan gör med din telefon innan du lämnar in den till en serviceverkstad.

Ibland händer det att ens kära iPhone eller iPad går sönder, slutar att fungerar eller hittar på något annat djävulskap…bara för att reta upp en ordentligt.

Som tur är så finns det garanti och den har man i hela 12 månader efter inköpsdatumet. Det finns även andra saker som kan hända och som inte täcks av garantin och det är exempelvis yttre påverkan eller fuktskador.

Skulle något av detta inträffa, så kan man alltid begära ett kostnadsförslag och sen kontakta sitt försäkringsbolag.

Om din iPhone fungerar så pass mycket att den hjälpligt går att använda, så ska du genomför stegen nedan. Detta för att underlätta både för dig och serviceverkstaden, vid ett inlämnande av telefonen.

 • Synkronisera enheten med iTunes.
 • Säkerhetskopiera enheten.
 • Avaktivera iMessage: Om iMessage är aktiverat ska du stänga av det. Knacka på Inställningar > Meddelanden > iMessage.
 • Radera alla data från enheten genom att knacka på Inställningar > Allmänt > Återställ > Radera allt innehåll och inst.
 • Ta bort fodral eller film om sådan finns.
 • Om din iPhone eller iPad har ett SIM-kort ska du ta ur SIM-kortet.
Det finns fler saker att göra innan man skickar sin enhet på reparation.

Om något av följande inträffar…

 • Enheten startar om gång på gång, men kommer aldrig till Hemskärmen.
 • En uppdatering eller återställning genomfördes inte helt och enheten känns inte längre igen i iTunes.
 • Enheten slutar reagera, visar Apple-logon utan statusfält eller ett stoppat statusfält i mer än 10 minuter

Om något av ovan inträffar, behöver man sällan skicka in sin enhet till en serviceverkstad, utan man kan istället sätta enheten i Återställningsläge. Genom att sätta enheten i återställningsläge så kan man återställa enheten och installera om operativsystemet.

Sätta enheten i återställningsläge

Följ stegen för att försätta iOS-enheten i återställningsläge. Om iOS-enheten redan befinner sig i återställningsläge kan du gå direkt till steg 6.

 • Koppla från USB-kabeln från iPhone, iPad eller iPod touch, men låt den andra änden vara ansluten till datorns USB-port.
 • Stäng av enheten. Håll ned vilo-/väckningsknappen i några sekunder tills det röda reglaget visas. Flytta sedan reglaget. Vänta tills enheten stängts av.
  • Om du inte kan stänga av enheten med reglaget, tryck och håll nere vilo-/väcknings- och hemknapparna samtidigt. Då enheten stängs av släpper du upp knapparna.
 • Då du håller Hemknappen nedtryckt ansluter du USB-kabeln på nytt till enheten. Enheten ska slås på.
  Obs! Om nedanstående skärmbild visas ska du låta enheten laddas i åtminstone 10 minuter, så att batteriet har laddning. Börja sedan om med steg 2.

 • Fortsätt hålla ner Hemknappen till du ser skärmen Ansluter till iTunes. När denna skärmbild visas kan du släppa Hemknappen:

 • Öppna iTunes vid behov. Följande meddelande om återställningsläge ska visas:

 • Använd iTunes för att återställa enheten.

Om inte skärmbilden Ansluter till iTunes visas, prova med stegen en gång till. Om Ansluter till iTunes visas, men enheten inte dyker upp i iTunes, kan du ta hjälp av den här artikeln och dess länkar.

Obs! I återställningsläge kan du enbart återställa enheten. Allt användarinnehåll på enheten kommer att raderas, men om du tidigare synkroniserat med iTunes på din dator kan du återställa från en tidigare säkerhetskopia.

Källa: Apple Supportartikel HT1808 –  iOS: Det går inte att uppdatera eller återställa
Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...