Facebook Pages – Uppdaterad

On 21 december, 2012, in Appar, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Facebook Pages är en app som används vid administrering av Facebooksidor för företag, bloggar, föreningar o.s.v.

Nu har Facebook Pages uppdaterats och man kan nu dra fingret över en kommentar för att radera den. Kan vara användbart vid en oönskad kommentar eller vid en felskrivning.

Nyheter i version 1.6.1

  • Swipe to delete comments
  • Bug fixes and performance updates

Uppdateringen hämtas som vanligt i App Store.

Facebook Pages Manager - Facebook, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...