Passbook_Tidningskiosk_app.jpg

Många använder inte Tidningskiosk på sin iOS-enhet och nu har Apple äntligen gjort det möjligt att flytta den till en mapp.

Det är alltså fullt möjligt att flytta denna app till en mapp i iOS 7, så att man slipper ha den direkt på hemskärmen. Det har funnits en litet ”fulknep” för att få in Tidningskiosk i en mapp, men då har man fått vara flink i fingrarna.

 Uppdaterat 2013-06-12: Som Robert så fint kommenterat, så går det även i iOS 6 att förpassa Passbook i en mapp. Jag tackar ödmjukast för rättningen och skriver om texten.

Tagged with:  

2 Responses to iOS 7 – Apple tillåter nu att man lägger Tidningskiosk i en mapp

  1. Robert skriver:

    Jag har då inget problem att lägga Passbook i en mapp i iOS 6 🙂 Bra att man nu kan lägga tidningskiosken i en mapp. Bäst hade ju varit att kunna radera dessa istället.

    • Jonny skriver:

      Du har så rätt… Jag skyller på sömnbrist och hoppas komma undan med det! 🙂

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...