Niels heter skaparen av denna fina bild på apparna och skillnaden mellan iOS 6 och iOS 7.

Han har tagit de 24 appar som Apple ändrat på skapat denna bild, så vi kan se förändringarna.

Se bilden nedan!

[Via @pawsupforu.]

Tagged with:  

One Response to Skillnaden mellan iOS 6 och iOS 7 ikoner

  1. Johan Westberg skriver:

    Kan inget annat säga än att de är mycket snyggare, med undantag av Safari. Själva kompassen är riktig snygg, men den vita rutan.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...