Apple har släppt två nya reklamfilmer med namnen ”Sound Verse” och ”Light Verse”, som i sin tur är förkortade versioner av den ursprungliga ”Your Verse”.

Apple har även lagt upp en sida som de kallar för ”Your Verse”(se länk längst ner på sidan), där man kan se några av alla de användningsområden som finns för en iPad.

www.apple.com/your-verse

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...