Phishing mail från Apple?

On 1 augusti, 2014, in Apple, Nyheter, by Jonny

Apple phishing fake

Knappast! Detta handlar mer om ett dåligt försök att komma över användares Apple-ID och kreditkortsuppgifter!

Trots att det inte är det absolut bästa försöket jag sett, så vill jag trots allt slänga ut en varning. Apple eller för den delen något annat företag, skulle aldrig begära denna information via e-post.

Får ni dessa mail…kasta dem direkt! 🙂

 

Apple phishing fake2

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...