Det börjar dra ihop sig och nu kommer rykten om när Apple tänker presentera nästa iPhone.

Nu ska ett datum vara satt enligt Recode.net och det är den 9 september som vi ska boka in i våra kalendrar. Det verkar stämma in med tidigare event och saningshalten i detta rykte är nog hög.

Apple har självklart valt att inte kommentera detta rykte! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...