iTunes_11

Apple har uppdaterat iTunes 11.4 inför släppet av iOS 8

iTunes 11.4 stöder nu synkronisering av favoritmusik, filmer med mera till enheter med iOS 8.

Trots att det inte framgår så finns nog de sedvanliga bugg- och prestandafixarna med i paketet.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Är du en användare av Windows, så hämtar du den nya versionen via Apple Software Update. Denna finner ni under Start-Alla Program. Användare av Mac hämtar den via Mac App Store.

Dyker den inte upp den ”vanliga” vägen, kan ni hämta den direkt från Apples hemsida. www.apple.com/se/itunes/download

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...