Apple förtydligar sin garanti

On 30 mars, 2012, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

I slutet av förra året fick Apple $ 1,2 miljoner i böter av den Italienska staten, för att man inte följer gällande lagar för garanti och reklamation inom EU.

Självklart så överklagade Apple domen och i förra veckan förlorade dom även den, men en ny är planerad till början av maj.

Continue reading »

Tagged with:  

Enligt Boy Genius Report så ska Apple äntligen ändrat rutinen för hur man ska hantera fuktskadade enheter.

Numera måste en servicetekniker även undersöka terminalen för att säkerhetsställa att det finns fukt eller spår av fukt, innan man nekar kunden reparation via garantin.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...