Enligt Boy Genius Report så ska Apple äntligen ändrat rutinen för hur man ska hantera fuktskadade enheter.

Numera måste en servicetekniker även undersöka terminalen för att säkerhetsställa att det finns fukt eller spår av fukt, innan man nekar kunden reparation via garantin.

Många användare har nekats reparation pga att fuktsensorn aktiverats, trots att terminalen inte varit i direktkontakt med vatten. Man tror att fuktsensorn kan ha utlösts av hög luftfuktighet eller av  svettiga fickor efter att man varit och tränat.

Förhoppningsvis stämmer detta och kommer då underlätta både för användare och serviceverkstäder i hanteringen av dessa ärenden.

Försöker verifiera detta och återkommer när jag har mer information.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...