20130325-201940.jpg

Den senaste tiden har många kommenterat under Support på min sida och ställer sig frågande till varför deras kontakter raderas på iPhone.

Det som hittills varit gemensamt för dessa användare är att de kör någon version av iOS 5 och där finns det ett känt problem med att kontakterna kan försvinna.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...