WordPress har släppt en ny uppdaterade app och två nya funktioner har tillkommit.

Förutom diverse buggfixar så har man lagt till en snabbknapp för foton (endast iPhone) och man kan nu se statistik. Statistik är väl den funktion som jag är gladast över! 🙂

Övriga nyheter är att man lagt till fler språk och man får nu appen på svenska.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...