Redan idag kan man se alla appar man laddat ner, direkt i App Store på din iEnhet.

När man idag går in i App Store så möts man av en nyhet. Under ”Uppdatera” finns nu alla appar som du laddat ner och man kan se vilka som man kan ladda ner igen, vilka som finns installerade och vilka som behöver uppdateras.

Efter att Apple meddelat att iOS 5 kommer först till hösten, så är det skönt att det kom något nytt redan idag! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...