Det händer ofta att man får frågor om man spar batteri genom att stänga ner alla appar som finns i multitaskingläget.

Vad händer egentligen när man stänger ner en app och den lägger sig i multitaskingläget? Drar apparna batteri och minne när de ligger och väntar på att du ska öppna dom igen?

I detta klipp så får du svaren på dessa frågor! 🙂

iOS Multitasking from Fraser Speirs on Vimeo.

Tagged with:  

2 Responses to Hur fungerar egentligen multitasking i iOS

  1. Martin skriver:

    Intressant och bra video. Multitasking pratas det om ibland och nu vet man hur iOS fungerar.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...