Apple har äntligen återinfört möjligheten att ge bort en app som gåva, direkt ifrån din iOS-enhet.

Denna funktion försvann lika obemärkt som den kom tillbaka. Det har varit en funktion som jag använt flitigt för att bjuda nära och kära på bra appar, men som man även kan använda för att köpa appar till någon som inte har något betalkort knutet till sitt Apple-ID.

Nu är detta lilla problem löst och man kan åter ge bort appar som gåva! 🙂

Kort så fungerar det så här… Du väljer vilken app du vill ge bort, sen fyller du i mallen. Mottagaren får ett mail med en nedladdningslänk och du debiteras. 🙂

Läs mer här:

Presentalternativ för iTunes

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...