Build Cars with Edward and Arthur är ett spel för barn mellan 3-7 år, där barnen ska bygga bilar.

Det tusentals olika varianter på bilar att bygga på, så barnen kreativitet får komma till sin rätt. När väl bilen är färdig så är det dags att ge sig ut på testbanan och se vad bilen går för.

Spelet finns på en mängd olika språk, där man även hittar svenska. Alltså är det inte problem för barnen att själva spela Build Cars with Edward and Arthur.

Spelet kostar normalt 15 Kr i App Store, men ni kan ladda hem spelet gratis fram till kl 20:00 ikväll.

Build Cars with Edward and Arthur har väldigt tacksamma sytstemkrav, vilket gör att det fungerar lika bra på gamla modeller som iPhone 3G S och iPad 2.

Build Cars with Edward and Arthur - PlayWithMotion

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...