Facebook_Pages_Manager_appFacebook har uppdaterat sin app som används för att redigera Facebooksidor.

Facebook Pages Manager har nu fått stöd för 17 olika språk och däribland finns svenska.

Kan detta betyda att även den vanliga appen för Facebook äntligen kommer att få stöd för svenska…det får vi se vid nästa uppdatering.

Facebook Pages Manager har även får ett svenskt namn och heter nu ”Facebook Sidhanterare! i App Store.

Nyheter i version 1.7

• Nu tillgänglig på 17 språk
• Buggfixar och resultatuppdateringar

Facebooks Sidhanterare - Facebook, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...