iTunes_11Igår var det flera uppdateringar som släpptes av Apple och en av dessa är iTunes version 11.0.2.

Nyheter i version 11.0.2:

  • Lägger till en ny Kompositörer vy för musik
  • Förbättrar lyhördhet när du synkroniserar spellistor med ett stort antal låtar
  • Åtgärdar ett problem där köp inte kan visa upp i iTunes-biblioteket
  • Inkluderar andra viktiga stabilitet och prestanda förbättringar

Senaste versionen hämtar ni via Apple Software Update på PC eller via App Store på din Mac.

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...