App_Store_ålder.jpg

Apple har gjort förändringar i App Store den senaste tiden och denna gången har man valt att markera åldersgränser.

Nu kan man snabbt och enkelt se vilken åldersgräns en viss app har, direkt under appens namn.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...