20130611-193834.jpg

Att blockera samtal är en funktion som man kan använda för att slippa samtal från oönskade nummer.

Nu har Apple äntligen förstått att detta är en funktion som deras användare efterfrågat länge och är i behov av. Det händer att man får en påträngande säljare på halsen eller en ovän som vill göra livet surt för en och då kommer denna funktion väl till pass.

Att lägga till ett nummer i ”svarta listan” är enkelt och det finns två sätt att göra det på.

Via Telefon appen

  1. Öppna upp appen Telefon och går till samtalslistan.
  2. Scrolla till numret det gäller och tryck på (i) symbolen.
  3. Scrolla längst ner och klicka på Blockera denna uppringaren.
  4. Bekräfta genom att klicka på Blockera kontakt.

Via Inställningar

  1. Gå till Inställningar och scrolla ner till Telefon.
  2. Gå till Samtal och välj Blockerade.
  3. Välj Lägg till ny... och markera de kontakter som ni inte vill ha samtal ifrån.

Uppdaterat 2013-06-11 21:54: Det går även att blockera kontakter från iMessage och FaceTime under Inställningar.

Denna funktion finns endast på en iPhone med iOS 7 och inte på tidigare versioner av iOS.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...